Uluslararası İlişkiler

BÖLÜM TANITIMI
Uluslararası ilişkiler eğitimi alan bir öğrenci, uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkilerdeki yerini öğrenmektedirler.
Eğitim sürecinin ilk yılında sosyal bilimlerin temel bilgileri ile donatılan öğrenciler ikinci ve özellikle üçüncü yıldan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininin detaylarına odaklanmaktadırlar.
Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler disiplinler arası konularda eğitim almış, farklı alanlardan gelen öğretim üyelerinden dersler alacak, böylelikle eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece devlet ve bürokrasi alanlarında değil, özel sektörün farklı alanlarında da çalışabilme özelliğine sahip olacaklardır.
Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, siyaset, tarih, sosyoloji, hukuk ve ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dili öğrenmeyi hedefleyen, insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir. Bu bölümde öğrencilerin başta diplomasi alanı olmak üzere, üst düzey bürokraside ve özel sektörde çalışmak üzere yetiştirildiği düşünülürse, bu mesleğin üyesi olacak bir kimse için, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olma ve insan ilişkilerinde başarılı olma aranan en önemli niteliklerdir. 
Uluslararası ilişkiler programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrenciler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ortak derslerini alarak diğer üç bölüm hakkında bilgilendirilmiş olurlar, bu bakımdan uluslararası ilişkiler bölümünde ekonomi, tarih, siyaset ve toplum gibi disiplinler arası konularda öğrenciler eğitim alacaklardır. Uluslararası ilişkiler bölümünde, dünya siyaseti, uluslararası ilişkiler teorileri, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasi tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi ve uluslararası siyasal iletişim gibi dersler okutulur. 
Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri de yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemleri yürütebilirler, kamu kuruluşlarında A sınıfı kadrolara yerleşebilirler, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alabilirler.
Üniversitelerin bu bölümleri bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı gibi devlet kurumlar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları, medya organları, sivil toplumlum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası bankalar sayılabilir.

Kuruluş
Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Uluslararası İlişkiler ilk öğrencileriyle eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece
Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, programı başarıyla tamamlayan mezunlar uluslararası ilişkiler alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Bölümümüz
Küreselleşme olgusunun hayatımıza tamamen yerleştiği ve yerel dokularla küreyi anlamanın öneminin giderek arttığı günümüz dünyasında uluslararası ilişkiler disiplini oldukça önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 2014 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve siyasi gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve takım oyunu prensiplerine yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, ilk yıl eşit ağırlıklı programlar kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki ortak temel dersleri almaktadır. İkinci yıldan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininin konusu olan ana dersleri almaya başlayan öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yıllarda bu disiplinin alt dallarından da dersler seçebilme olanağına sahiptir. Ayrıca üniversitemizin bilgisayar laboratuarları ve uygulamalı ders olanakları ile öğrencilerin alanları ile ilgili bilgisayar ve diğer uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrencilerimiz pek çok ülkedeki siyasi olayları uluslararası ilişkiler disiplininin ana yöntemlerini kullanarak, karşılaştırma yapıp, genelleştirme imkanı veren eleştirel ve analitik beceriler geliştirebilmektedirler.
Ardahan, Anadolu’nun Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan kapısı olması sebebiyle küreselleşme sürecinde üzerine büyük görevler düşen bir şehirdir. 2008 yılından itibaren bu önemli görevi ve amacı paylaşan Ardahan Üniversitesi, başta Kafkasya ve Orta Asya olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinden gelen öğrenci ve öğretim kadrosuyla çok kültürlü ve uluslararası bir yapıya sahiptir. Bu yapı, öğrencilerin henüz eğitim aşamasında iken farklı kültürleri tanıyıp anlamasına olanak sağlamaktadır. Böylesi bir yapı diğer bölümlerden çok Uluslararası İlişkiler Bölümü için ufuk açıcı bir fırsat sunmaktadır.

İstihdam Olanakları
Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çok çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Mezun öğrencilerimiz özel sektörde, denetim şirketleri ve dış ticaret faaliyetleri olan işletmelerde mali uzmanlık, satış ve pazarlama ile insan kaynakları gibi alanlarda, telekomünikasyon ve medyada, bankalarda istihdam olanakları bulabildiği gibi Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olarak, çeşitli devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde AB ve benzeri uluslararası kuruluş uzmanı veya dış ticaret uzmanı olarak da çalışabilmektedir. Akademik kariyer tercih eden mezunlarımız, yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve doğrudan doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav ölçme ve değerlendirme koşulları Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/ Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar SOYSÜREN
Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İPEK
Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Ali Haydar SOYSÜREN
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Zuhal ÇALIK TOPUZ
Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Niyazi İPEK
Ardahan Üniversitesi İİBF/ Çamlıçatak Kampüsü Tel:04782114505 
 
DERS İÇERİKLERİ
Ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...