Akademik

İktisat Bölümü

Prof. Dr. Sibel Cengiz
Doç. Dr. Özlem Eştürk
Dr. Öğr. Üyesi Gökay Karaduman
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner Timur
Dr. Öğr. Üyesi Necip Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert
Dr. Öğr. Üyesi Suat Aksoy
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Murat Kızılkaya