Akademik

İktisat Bölümü

Prof. Dr. Sibel Cengiz
Doç. Dr. Mustafa Caner Timur
Doç. Dr. Nilcan Mert
Doç. Dr. Özlem Eştürk
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Volkan Ayyıldız
Dr. Öğr. Üyesi Gökay Karaduman
Dr. Öğr. Üyesi Necip Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Onur Demirci