Sosyal Hizmetler

Kuruluş 
Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Sosyal Hizmetler Bölümü, önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde gerekli koşulları yerine getirerek, öğrenci alımına başlamayı hedeflemektedir.

Kazanılan Derece
Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, programı başarıyla tamamlayan mezunlar Sosyal Hizmetler alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Bölüm Profili
Sosyal Hizmet Bölümü, sosyal hizmet alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini hedefler. 4 yıllık bu bölümden mezun olanlar, birey ve gruplara sosyal destek sağlayan pek çok kurumda çalışabilirler. Sosyal hizmet bölümün temel amacı, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı, hasta, hükümlü, engelli, göçmen ve benzeri bireylere bakım ve psiko-sosyal destek sağlayacak personelin yetiştirilmesidir. Bölümden mezun olanlar, hem devlet hem de özel sektörde geniş bir iş imkanına sahiptirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar şu ve benzeri kuruluşlarda iş bulabilirler: Aile ve Sosyal Politikalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Kreş ve gündüz bakımevleri, 0-12 Yaş çocuk Yuvaları, 12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Ergen Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezi, Yaşlı Huzurevleri, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezler, Özel Eğitim Kuruluşları, Spastik Çocuklar Merkezi, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Birimleri, Devlet, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji,Sanatoryum, Çocuk doğum evleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri), Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Islahevleri, Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, Kamu ve özel sanayi kuruluşları, Yerel yönetimler, Sivil toplum örgütleri vb. kuruluşlar…
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve doğrudan doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav ölçme ve değerlendirme koşulları Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lİsans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kutay ÜSTÜN
Ardahan Üniversitesi İİBF/Çamlıçatak Yerleşkesi
Tel: 04782114505